A nominal axiomatisation of the lambda-calculus

M.J. Gabbay, A.H.J. Mathijssen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    13 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A nominal axiomatisation of the lambda-calculus'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science