A no-reference metric for perceived ringing artifacts in images

H. Liu, N. Klomp, I.E.J. Heynderickx

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    113 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A no-reference metric for perceived ringing artifacts in images'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen