A New Ultrasound Dilution Method for EF Quantification

M. Mischi, A.H.M. Jansen, A.A.C.M. Kalker, H.H.M. Korsten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)517
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of the American Society of Echocardiography
Volume17
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2004
Evenement15th American Society of Echocardiography Annual Scientific Session - San Diego, Verenigde Staten van Amerika
Duur: 26 jun 200430 jun 2004

Citeer dit