A new type of streaming in pulse tubes

W. Liang, A.T.A.M. Waele, de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A new type of streaming in pulse tubes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen