A new twist to the St. Petersburg paradox

M.B. Peterson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)697-699
TijdschriftJournal of Philosophy
Volume108
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit