A new twist for spin torques in antiferromagnets

Reinoud Lavrijsen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
27 Downloads (Pure)

Samenvatting

A large non-adiabatic spin-transfer torque in an antiferromagnetically coupled ferrimagnet can provide fast and efficient control of spin textures — and challenges current understanding of such effects.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)372-373
Aantal pagina's2
TijdschriftNature Electronics
Volume2
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep 2019

Citeer dit