A new three-dimensional nanofibrous PCL scaffold for cardiovascular tissue engineering

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

  Originele taal-2Engels
  TitelJoint meeting of the TESI and the ETES, Lausanne, Switzerland
  Plaats van productieS.l.
  Uitgeverijs.n.
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit