A new tensorial framework for single-shell high angular resolution diffusion imaging

L.M.J. Florack, E. Balmachnova, L.J. Astola, E.J.L. Brunenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
84 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A new tensorial framework for single-shell high angular resolution diffusion imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen