A new spectral-like method to model surface tension driven convection near a deforming interface

C.W.M. Geld, van der, A.W.J.P. Boer, den, W.W.F. Pijnappel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikel

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-24
  TijdschriftInternational Journal of Computational Fluid Dynamics
  Volume13
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit