A new soaking procedure for X-ray crystallographic structural determination of protein-peptide complexes

Alice Ballone, Roxanne A. Lau, Fabian P.A. Zweipfenning, Christian Ottmann (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A new soaking procedure for X-ray crystallographic structural determination of protein-peptide complexes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen