A new priority-guaranteed MAC protocol for emerging body area networks

Yan Zhang, Guido Dolmans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new priority-guaranteed MAC protocol for emerging body area networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen