A new perspective on clustered planarity as a combinatorial embedding problem

T. Blaesius, I. Rutter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new perspective on clustered planarity as a combinatorial embedding problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics