A new partial geometry with parameters (s, t,alpha)=(7,8,4)

A.M. Cohen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  30 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieAmsterdam
  UitgeverijStichting Mathematisch Centrum
  Aantal pagina's6
  StatusGepubliceerd - 1979

  Bibliografische nota

  (Stichting Mathematisch Centrum. Zuivere wiskunde ; ZN 92/79)

  Citeer dit