A new model and a hyper-heuristic approach for two-dimensional shelf space allocation

R. Bai, T. Woensel, van, G. Kendall, E. Burke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new model and a hyper-heuristic approach for two-dimensional shelf space allocation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde