A new microfluidic model that allows monitoring of complex vascular structures and cell interactions in a 3D biological matrix

Christian G.M. van Dijk, Maarten M. Brandt, Nikolaos Poulis, Jonas Anten, Matthijs van der Moolen, Liana Kramer, Erik F.G.A. Homburg, Laura Louzao-Martinez, Jiayi Pei, Merle M. Krebber, Bas W.M. van Balkom, Petra de Graaf, Dirk J. Duncker, Marianne C. Verhaar, Regina Luttge, Caroline Cheng (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A new microfluidic model that allows monitoring of complex vascular structures and cell interactions in a 3D biological matrix'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen