A new method to evaluate the effects of shear on the skin

L.A. de Wert, D.L. Bader, C.W.J. Oomens, L. Schoonhoven, M. Poeze, N.D. Bouvy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new method to evaluate the effects of shear on the skin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Engineering

Medicine and Dentistry