A new method to assess telecom service availability risks

E. Vriezekolk, R.J. Wieringa, S. Etalle

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new method to assess telecom service availability risks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen