A new mechanism for exception handling in concurrent control systems.

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)
    24 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A new mechanism for exception handling in concurrent control systems.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen