A new family of nonlinear codes obtained from conference matrices

N.J.A. Sloane, J.J. Seidel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Conference matrices are used to construct a new infinite family of nonlinear error correcting codes with high minimum distance.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)363-365
  Aantal pagina's3
  TijdschriftAnnals of the New York Academy of Sciences
  Volume175
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1970

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A new family of nonlinear codes obtained from conference matrices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit