A new familiy of supramolecular polymer metal complexes utilizing terpyridine-based initiators

M. Heller, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)335-336
TijdschriftPolymer Preprints
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

    Vingerafdruk

Citeer dit