A new energy model for the calculation of the surface reconstruction of III-V semiconductors: application to the GaAs (110) surface

S.E. Toet, D. Lenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new energy model for the calculation of the surface reconstruction of III-V semiconductors: application to the GaAs (110) surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie