A new discretization method for the convective terms in the incompressible Navier-Stokes equations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A new discretization method for the convective terms in the incompressible Navier-Stokes equations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen