A new di®erential equation for polymer melts: The enhanced Pom-Pom model

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new di®erential equation for polymer melts: The enhanced Pom-Pom model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen