A new design method for frequency-reconfigurable antennas using multiple tuning components

Sander Bronckers (Corresponding author), Anne Roc'h, Bart Smolders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
177 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new design method for frequency-reconfigurable antennas using multiple tuning components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen