A new condition for distance-regular graphs

J.H. Koolen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We find that certain distance-regular graphs must contain Pappus subgraphs and, as a corollary, are able to rule out the existence of the last bipartite distance-regular graph of diameter 6 in the tables of [2] for which the existence was still undecided.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)63-64
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Combinatorics
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new condition for distance-regular graphs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit