A new chemotype of Adenosma glutinosum (L.) Druce var. caeruleum (R.Br.) Tsoong from Vietnam

N.X. Dung, Le Van Hac, P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new chemotype of Adenosma glutinosum (L.) Druce var. caeruleum (R.Br.) Tsoong from Vietnam'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agricultural and Biological Sciences

Chemistry