A new benchmark comparison between China and the USA according to the ICOP approach

M. Bai, R. Ren, A. Szirmai

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieBijing, China
UitgeverijSchool of Economics and Management, Beijing University
Opdrachtgevend orgaanBeihang University
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit