A new assignment of the signals in 23Na DOR NMR to sodium sites in dehydrated NaY zeolite

H.A.M. Verhulst, W.J.J. Welters, G. Vorbeck, L.J.M. Ven, van de, V.H.J. Beer, de, R.A. Santen, van, J.W. Haan, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A new assignment of the signals in 23Na DOR NMR to sodium sites in dehydrated NaY zeolite'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen