A new architecture for low-power high-speed pipelined ADCs using double-sampling and opamp-sharing techniques

S. Abdinia, M. Yavari

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A new architecture for low-power high-speed pipelined ADCs using double-sampling and opamp-sharing techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science