A new algorithm for the construction of minimal acyclic DFAs

B.W. Watson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-97
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume48
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit