A New After-Sales Service Measure for Stable Customer Operations

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

144 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering and Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • van Houtum, Geert-Jan J.A.N., Promotor
  • Basten, Rob J.I., Promotor
Datum van toekenning7 apr. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5242-9
StatusGepubliceerd - 7 apr. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit