A nestin scaffold links Cdk5/p35 signaling to oxidant-induced cell death

C.M. Sahlgren, H.-M. Pallari, T. He, Y.-H. Chou, R.D. Goldman, J.E. Eriksson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  122 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A nestin scaffold links Cdk5/p35 signaling to oxidant-induced cell death'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Medicijnen en Levenswetenschappen