A necessary and sufficient condition for solvability of the linear-quadratic control problem without stability

A.H.W. Geerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A necessary and sufficient condition for solvability of the linear-quadratic control problem without stability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.