A necessary and sufficient condition for solvability of the linear-quadratic control problem without stability

A.H.W. Geerts

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    66 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A necessary and sufficient condition for solvability of the linear-quadratic control problem without stability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde