A near-linear-time algorithm for weak bisimilarity on Markov chains.

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A near-linear-time algorithm for weak bisimilarity on Markov chains.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen