A muscle stimulator for hemiplegic patients

J. Leeuwen, van, J. Vredenbregt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-24
TijdschriftPhilips Technical Review
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1969
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit