A Multivariable Experiment Design Framework for Accurate FRF Identification of Complex Systems

Nic Dirkx, Jeroen van de Wijdeven, Tom Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaperAcademic

17 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit