A multivalent hexapod having 24 stereogenic centers: chirality and conformational dynamics in homochiral and heterochiral systems

Hong Xu, M. Wolffs, Z. Tomovic, E.W. Meijer, A.P.H.J. Schenning, S. Feyter, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A multivalent hexapod having 24 stereogenic centers: chirality and conformational dynamics in homochiral and heterochiral systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie