A multiscale framework for localizing microstructures towards the onset of macroscopic discontinuity

E. Bosco, V.G. Kouznetsova, E.W.C. Coenen, M.G.D. Geers, A. Salvadori

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A multiscale framework for localizing microstructures towards the onset of macroscopic discontinuity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen