A multiscale analysis of the urban heat island effect: from city averaged temperatures to the energy demand of individual buildings

Y. Toparlar

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2801 Downloads (Pure)

Samenvatting

Designing the climates of cities
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Blocken, B., Promotor
  • van Heijst, G.J.F., Promotor
  • Maiheu, Bino, Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning25 apr. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4503-2
StatusGepubliceerd - 25 apr. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A multiscale analysis of the urban heat island effect: from city averaged temperatures to the energy demand of individual buildings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit