A multiple-scales concept for describing visual acuity

A.A.J. Roelofs, F.J.J. Blommaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A multiple-scales concept for describing visual acuity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Neuroscience

Computer Science