A multimodal transport network model for advanced traveler information systems

J. Zhang, F. Liao, T.A. Arentze, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A multimodal transport network model for advanced traveler information systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen