A multilevel path analysis of contact frequency between social network members

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 90th Annual Meeting of the Transportation Research Board, 23-27 January 2011, Washington, D.C.
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit