A multifunctional device to speed-up fine chemical industry

M.I.M. Al-Rawashdeh, T.A. Nijhuis, E. Rebrov, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the STW Jaarcongres, Simon Stevin Leerlingprijs, 06-10-2011, Nieuwegein, the Nederlands
Pagina's1-
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit