A multidisciplinary challenge of benefits and risks : preventive health engineering in earlier and later life (SB8 192-4)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Is abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S106-S106
TijdschriftJournal of Nutrition, Health & Aging
Volume13
Nummer van het tijdschriftS1
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A multidisciplinary challenge of benefits and risks : preventive health engineering in earlier and later life (SB8 192-4)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit