A multiagent model for alternative plan generation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A multiagent model for alternative plan generation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen