A multi-observer based estimation framework for nonlinear systems under sensor attacks

Tianci Yang (Corresponding author), Carlos Murguia, Margreta Kuijper, Dragan Nešić

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A multi-observer based estimation framework for nonlinear systems under sensor attacks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen