A morphological model for the solvent-enhanced conductivity of PEDOT:PSS thin films

A.M. Nardes, R.A.J. Janssen, M. Kemerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

286 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A morphological model for the solvent-enhanced conductivity of PEDOT:PSS thin films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen