A morphological approach for kinetic façade design process to improve visual and thermal comfort: Review

Morteza Hosseini (Corresponding author), Masi Mohammadi, Alexander Rosemann, Torsten Schröder, Jos Lichtenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
498 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A morphological approach for kinetic façade design process to improve visual and thermal comfort: Review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen