A moral extension of the theory of planned behavior : norms and anticipated feelings of regret in conservationism

F.G. Kaiser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

256 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A moral extension of the theory of planned behavior : norms and anticipated feelings of regret in conservationism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology